முத்தம் V


எத்தனை முறை
கேட்டாலும் கூட
அலுப்பதே இல்லை - எனக்கு
உன் செல்போன் முத்தம்!!


Posted in Labels: |