என்னவளே அடி என்னவளே

அலைபேசியில்
தினம் கொல்லும்
கொலைகாரி
உள்ளமதை
கொள்ளை கொண்ட
கொள்ளைக்காரி


Posted in Labels: |