கடைக்கண் பார்வை

கடைக்கண் பார்வைதனை
கன்னியர்கள் காட்டிவிட்டால்
மண்ணில் மாந்தர்கு
மாமலையும் ஓர் கடுகாம்!

படித்து சிரித்த வரிகளை
படித்து ரசிக்க வைத்தாயடி


Posted in Labels: |