வேலை வேலை மேல வேலை

ஆணி மேல ஆணி குடுத்து புடுங்க சொல்லறாங்களே மத்தியானம் சாப்பிடதுக்கப்புறம் எப்பிடி கஷ்டப்பட்டு ஆணி புடுங்குறேன் நீங்களே பாருங்க!!


Posted in Labels: , |