ச்சும்மாஆஆஆ

ஒரு டாக்டர் வேலைய
இன்சினியர் செய்ய முடியுமா இல்லை

இல்ல இன்சினியர் வேலைய
டாக்டர்தான் செய்ய முடியுமா

அவங்கவங்க அவங்கவங்க வேலைய
பாத்தாதான் அது சரியா இருக்கும்

என்னப்பு புரியலையா
சரி கீழ இருக்குற படம்லாம்
பாருங்க புரியுதான்னு
Posted in Labels: , |