வித்யா கலைவாணி அக்காவிற்கு - எச்சரிக்கை

இன்று டாஸ் முடிந்து ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக என்னை அறிவிக்காவிட்டால் எனக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த அணிக்கு ஃபுட் பால் விளையாட போய்விடுவேன் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து 'கொல்லு'கிறேன்