நவராத்திரி - தசரா

அனைவருக்கும்
இனிய நவராத்திரி தசரா நல்வாழ்த்துக்கள்

இது மங்களூரில் உள்ள குதிரொளி கோகர்னாத் (சிவன்) ஆலயம்