வெட்க சிவப்பு






காதல் பேசும்போது
வெட்கி சிவக்கிறாயாம்
உன் தோழி சொல்கிறாள்
வெளியில் சொல்ல போகிறாள்
காதல் மேல்
ஃபேர் அண்ட் லவ்லி - கம்பெனி
கேஸ் போட போகிறார்கள்

Posted in Labels: |