வெட்கத்தினால் ............தேவதை அவள்
தரிசனம்
கிடைக்கிறது
அனுதினம்

வாழ்விலே
புது இன்பம்
தருகிறாள்
நித்தம் நித்தம்

உச்சி முதல்
உள்ளம்கால் வரை
ஆசை துடிக்குது
அள்ளித் தின்ன

அதை சொன்னால்
வெட்கத்தினால்
ஓடுகிறாள்
கால்கள் பின்ன
த்ரிஷா படம் உதவி : தியாகராஜன் , மங்களூர்

Posted in Labels: |