பைத்தியக்காரி

மணல் வீடாய்
காதல்
மழையோ
அலையோ
உடைந்திடும்
கனவாய்

வாழ்க்கையை
யோசிக்கிறேன்
நான்
நான் மாறியதாய்
யோசிக்கிறாய்
நீPosted in |