அன்பு மழைஅன்பை பொழிந்தாள்
மழையாய்
மனதை மாற்றினாள்
சிறுபறவையாய்
மிதக்க செய்தாள்
புவியிருந்து
அரையடி
மேலாய்
கண்கள் சொருகும்
ஆல்கஹால் மயக்கம்
அவளின்
சிறு சிரிப்பினில்மனதின்
அருகினில் வந்தாள்
மயில்போல் நின்றாள்
விழி வீச்சினில்
கொன்றுவிட்டாள்
த்ரிஷா படம் உதவி : தியாகராஜன் , மங்களூர்

Posted in Labels: |