ஒரு வெளம்பரம்தான்

ஹாய் ப்ரெண்ட்ஸ்,

ப்ரோகரேஜ் ரிப்போர்ட்ஸ்
என்ற புதிய வலைப்பூ இனிய ஆரம்பம்.

எனக்கு கிடைக்கும் ப்ரோகரேஜ் டிப்ஸ்கள் மற்றும் ரிப்ப்போர்ட்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு சிறு முயற்சி.

அன்புடன்

மங்களூர் சிவா

Posted in Labels: |