ஜூனியர் குசும்பன் பராக்!


தாய் சேய் இருவரும் நலம் என அறிந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

வாழ்த்துக்கள் குசும்பா.

அன்புடன்

மங்களூர் சிவா & பூங்கொடி